En ook nog dit…

Tot slot is er nog heel wat dat hier en daar een beetje buiten categorie valt.